ОТВОРЕНИ ДАН

ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА

ОБАВЕШТАВАМО РОДИТЕЉЕ ДА ЋЕ И У ШК. 2019/2020.ГОД. БИТИ У ПРИЛИЦИ ДА ПРИСУСТВУЈУ ЧАСОВИМА РАЗРЕДНЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ.

 

РАСПОРЕД ПРИСУСТВА ЧАСОВИМА:

 

30.9.2019.ГОД.( ПОНЕДЕЉАК)

29.10.2019.ГОД.( УТОРАК)

27.11.2019.ГОД.( СРЕДА)

26.12.2019.ГОД.( ЧЕТВРТАК)

24.01.2020.ГОД.( ПЕТАК)

24.02.2020.ГОД.( ПОНЕДЕЉАК)

24.3.2020.ГОД.( УТОРАК)

22.4.2020.ГОД.( СРЕДА)

21.5.2020.ГОД.( ЧЕТВРТАК)

 

НАЈВИШЕ 2 РОДИТЕЉА МОГУ ПРИСУСТВОВАТИ ЈЕДНОМ ЧАСУ.

 

ПРИСУСТВО ЧАСУ ПОДРАЗУМЕВА САМО ПОСМАТРАЊЕ АКТИВНОСТИ, БЕЗ МОГУЋНОСТИ КОМЕНТАРИСАЊА ЗА ВРЕМЕ НАСТАВЕ.

 

СВЕ СУГЕСТИЈЕ, ПРЕДЛОГЕ И ПРИМЕДБЕ РОДИТЕЉИ ЋЕ МОЋИ ДА ИЗНЕСУ ТОКОМ АНКЕТИРАЊА НА КРАЈУ 1. И 2. ПОЛУГОДИШТА ШК. 2019/2020.ГОД.