II разред

 

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ВЕРСКА НАСТАВА МАТЕМАТИКА
2. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
3. МАТЕМАТИКА СВЕТ ОКО НАС МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ДИГИТАЛНИ СВЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА СВЕТ ОКО НАС
5. ДОПУНСКА НАСТАВА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ЧОС

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
2. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
3. МАТЕМАТИКА СВЕТ ОКО НАС МАТЕМАТИКА ЛИКОВНА КУЛТУРА СРПСКИ ЈЕЗИК
4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ДИГИТАЛНИ СВЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА СВЕТ ОКО НАС
5. ДОПУНСКА НАСТАВА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ВЕРСКА НАСТАВА ЧОС