V разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  ГЕОГРАФИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ЧОС ЛИКОВНА КУЛТУРА
2. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА
3. БИОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО СРПСКИ ЈЕЗИК
4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
5. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
6.   МУЗИЧКА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
7.    ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ   ВЕРСКА НАСТАВА    

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

0. ЧОС     ВЕРСКА НАСТАВА  
1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
2. МАТЕМАТИКА ГЕОГРАФИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
3. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
4. СРПСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ИСТОРИЈА ЛИКОВНА КУЛТУРА
5. БИОЛОГИЈА  
МУЗИЧКА КУЛТУРА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЛИКОВНА КУЛТУРА
6. ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ  И ВАЈАЊЕ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК   ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ