VI разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. БИОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА ФИЗИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
2. ФИЗИКА ГЕОГРАФИЈА МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЈА ИСТОРИЈА
3. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ИСТОРИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
4. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ЧОС ЛИКОВНА КУЛТУРА
5. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА
6. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ВЕРСКА НАСТАВА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
7. ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ        

 

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

П.  СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ      ЧОС  
 1. СРПСКИ ЈЕЗИК  ГЕОГРАФИЈА МАТЕМАТИКА  ВЕРСКА НАСТАВА  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  МАТЕМАТИКА  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  БИОЛОГИЈА  ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 3. БИОЛОГИЈА  МУЗИЧКА КУЛТУРА  СРПСКИ ЈЕЗИК  ИСТОРИЈА  ГЕОГРАФИЈА 
 4. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  СРПСКИ ЈЕЗИК   ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  СРПСКИ ЈЕЗИК  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
 5.

МАТЕМАТИКА 

  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА   МАТЕМАТИКА  ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
 6. ФИЗИКА     ФИЗИКА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  ИСТОРИЈА 
      ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК