IV разред

 

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.  СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
2. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
3. ПРИРОДА И ДРУШТВО МУЗИЧКА КУЛТУРА ПРИРОДА И ДРУШТВО ВЕРСКА НАСТАВА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПРОЈЕКТНА НАСТАВА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ЧОС
5. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА ДОПУНСКА НАСТАВА
6.      ДОДАТНА НАСТАВА    

по подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
2. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
3. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА МАТЕМАТИКА ВЕРСКА НАСТАВА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
4. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ПРОЈЕКТНА НАСТАВА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ЧОС
5. ПРИРОДА И ДРУШТВО СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ПРИРОДА И ДРУШТВО ЛИКОВНА КУЛТУРА ДОПУНСКА НАСТАВА
6.      ДОДАТНА НАСТАВА