VIII разред

пре подне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

П.       ПРЕДУЗЕТНИШТВО
1. СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА ИСТОРИЈА
2. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО СРПСКИ ЈЕЗИК
3. ФИЗИКА ФИЗИКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
4. БИОЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ХЕМИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА БИОЛОГИЈА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
6. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК   ХЕМИЈА ЛИКОВНА КУЛТУРА
7.   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ   ВЕРСКА НАСТАВА  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

поподне

Р.бр

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

П.     ЧОС  ВЕРСКА НАСТАВА  ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
1. МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА
2. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ИСТОРИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
3. СРПСКИ ЈЕЗИК ГЕОГРАФИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
4. БИОЛОГИЈА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ФИЗИКА БИОЛОГИЈА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ХЕМИЈА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ХЕМИЈА МАТЕМАТИКА
6. ФИЗИКА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА   ГЕОГРАФИЈА
7.     ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА   ИСТОРИЈА